Kediri – Temui Diri

Pambuko Sanggar Kedirian 11 November 2016


Kepada mereka?

Kepada tokoh?

Kepada dunia ?

Kita senang hati bersowan diri, tetapi kita sering lupa bahkan mungkin tidak pernah sowan pada diri sendiri. Sehingga kita tidak bisa mengenali diri sendiri, kita tak mampu melihat potensi diri sendiri. Kita tak mampu mendayagunakan apa yang ada pada diri sendiri. Saat itulah keberadaan kita bagai buih di lautan lepas yang terombang-ambing ke sana kemari, tanpa pijakan langkah yang jelas.

Sowan kepada diri melalui pendekatan spiritual, budaya, sosial dan politik untuk menemukan dan mengenali diri sendiri.

Mari dulur-dulur Kediri, hadir dan belajar bareng dalam rutinan Jumat malam Sabtu Legi, di mushola GNI Kota Kediri pada tanggal 11 November 2016 dengan tema “Kediri –  Temui Diri”

Sanggar Kedirian hanyalah sebuah kajian oleh orang-orang biasa yang biasa mengkaji melalui kesederhanaan dengan keluasan berfikir dan belajar.

Continue reading Kediri – Temui Diri